Antioksidan ve Yaşlanma Karşıtı

KOLAJEN & ELASTİN

Fibroblastlardan sentezlenen bu iki yapı taşı; moleküler düzeyde protein alt yapılarında birbirine benzemekle birlikte, genel yapılanma ve üstlendikleri görevlerde birbirlerinden ayrılırlar. Kolajenler; derinin dolgunluğundan ve kalınlığından sorumlu iken, Elastinler; derinin esnekliğinden ve direncinden sorumludur.